RIIGI ÕIGUSABI

Läänemaa I Advokaadibüroo osutab ka riigi õigusabi. Riigi õigusabi andmise otsustab igakordselt süüteoasja menetleja või kohus ja riigi õigusabi andja advokaadi isiku määrab Eesti Advokatuur. Reeglina riigi õigusabi saaja endale ise advokaati valida ei saa.

Riigi õigusabi taotlemiseks tuleb täita asjakohane taotlus ja riigi õigusabi taotleja majandusliku seisundi teatis, mille blanketid leiad siit: LINK . Täidetud ja allkirjastatud blanketid tuleb esitada kohtule.

Osutame, et erinevalt laialtlevinud ebaõigest arusaamast ei ole riigi õigusabi tingimusteta tasuta õigusabi. Riigi õigusabi tähendab eelkõige seda, et riigi õigusabi saaja vabastatakse õigusabi tasumise kohustusest õigusabi osutamise ajal ning advokaat saab oma õigusteenuse eest tasu riigi poolt selleks eraldatud vahenditest, kuid asjaajamise lõppemisel otsustab kohus igakordselt advokaadile tasuks määratud summade hüvitamise. Näiteks kriminaalasjades mõistab kohus juhul, kui isik mõistetakse süüdi, riigi õigusabi osutamise kulud juba kohtuotsusega süüdistatavalt kui riigi õigusabi saajalt Eesti Vabariigi kasuks välja. Nii et enese suhtes on ausam juba algusest peale lugeda seda õigusabi mitte tasuta, vaid järelmaksuga õigusabiks ning seda arvestades olla säästlik ning mitte nõuda advokaadilt mittevajalikku ajakulutamist.

Rohkem infot riigi õigusabist leiad siit: LINK.